Výběrové řízení na dodávku lanové dráhy v Areálu zdraví

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto vyzývá k podání nabídek na veřejnou zakázku na dodávku: Lanová dráha v Areálu zdraví v Líbeznicích. Více informací naleznete na portálu veřejných zakázek https://e-zakazky.cz/profil-zadavatele/63f932e4-6c18-4231-91f6-1e23dfb52...