Výběrové řízení na přístavbu MŠ

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto vyzývá k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: Přístavba pavilonu mateřské školy Líbeznice. Více informací naleznete na portálu veřejných zakázek: https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/63f932e4-6c18-4231-91f6-1e23dfb52f66/zakazka/P18V00000003