Výběrové řízení na vybudování nových odborných učeben a modernizaci ZŠ a ZUŠ Líbeznice

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto vyzývá k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: Nové odborné učebny a modernizace ZŠ a ZUŠ Líbeznice. Více informací naleznete na portálu veřejných zakázek https://e-zakazky.cz/profil-zadavatele/63f932e4-6c18-4231-91f6-1e23dfb52f66/zakazka/P19V00000009