Výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace - odstranění bariér v budově OÚ

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto vyzývá k podání nabídek na veřejnou zakázku na služby: Vypracování vícestupňové projektové dokumentace na akci –

odstranění bariér v budově OÚ Líbeznice včetně úprav kanceláří a přilehlého prostranství. Více informací naleznete na portálu veřejných zakázek https://e-zakazky.cz/profil-zadavatele/63f932e4-6c18-4231-91f6-1e23dfb52...