Výstavba základní školy v Bašti

Přinášíme opět aktuální informace z kontrolního dne na stavbě svazkové základní školy v Bašti. Na stavbě nyní probíhá vrtání a betonování pilotů pro objekt nové školní budovy a budování základů pro objekt gastro provozu.