Výstavba zázemí pro Areál zdraví

Výstavba zázemí v Areálu zdraví pokračuje betonáží sloupů a stěn zázemí. Včera proběhlo betonování poloviny uvedených prvků, druhá polovina bude realizována v příštím týdnu.