Výtěžek z plesové tomboly

Díky vám se podařilo na Líbeznickém plese vybrat v tombole částku 22.450,- Kč. Rada obce dnes odsouhlasila, že tato částka bude předána ZŠ a ZUŠ Líbeznice na nákup obědů a učebních pomůcek dětem v sociální nouzi. Děkujeme!