Začala rekonstrukce Měšické ulice

Rekonstrukce Měšické ulice

Krajská správa a údržba silnic se v pondělí 5. srpna pustila do rozsáhlé opravy Měšické ulice. Kraj tak vyhověl požadavku Líbeznic a Měšic na opravu frekventované silnice v kritickém stavu, která je navíc v posledních měsících zatížená ještě více v souvislosti s uzavřením mostu přes železnici v Měšicích. Rekonstrukci se navíc podařilo spojit s dokončením komunikací kolem nové budovy školy. "Sladění prací je nejlepší možné řešení. Jinak by se komunikace musela po čase znovu rozkopat. Od září navíc musíme čekat znovu o něco větší dopravní nápor," uvádí starosta Líbeznic Martin Kupka.Rekonstrukce krajské silnice III. třídy – tedy Měšická ulice v Líbeznicích a Revoluční ulice v Měšicích od křižovatky se Zlonínskou ulicí až po železniční přejezd - by měla být hotová do 23. srpna. V zastavěné části obce by se měla Měšická ulice nejprve frézovat a následně by měla dostat nové živičné vrstvy. V polích bude celé souvrství komunikace do hloubky 35 cm "za studena recyklováno". Zemní fréza odebere vrstvy komunikace a promísí je s vápnem a dalšími pojivy a vrátí zpět. Na takto upravenou a zhutněnou pláň budou následně položeny dvě vrstvy živice. Jedná se o moderní způsob rekonstrukce komunikací, který by měl zaručit dlouhou životnost a který je zároveň šetrný k životnímu prostředí, protože není nutné na stavbu přivážet nové kamenivo. Zároveň se sjednotí šířka komunikace na 5 metrů. Rekonstrukce si ovšem vyžádá úplnou uzavírku komunikace. Ta bude trvat od 5. do 23. srpna. Až na několik výjimek přímo v Měšické ulici zůstanou naštěstí přístupné všechny vjezdy domů a k cestě do centra obce bude možné využívat alternativní trasu ulicí K Makůvce. Bude to ale samozřejmě znamenat také nový stavební ruch a jisté omezení pohybu.

"Prosíme všechny obyvatele o trpělivost a zvýšenou opatrnost při jízdě autem v celé lokalitě Pod školou a o žádáme také o respektování dopravního značení," zdůrazňuje Martin Kupka.

Obec Líbeznice se na základě připomínek několika rodičů snaží ještě doplnit do Měšické ulice dva bezpečnější přechody pro chodce a radar na příjezdu do obce. V ideálním případě by tedy se začátkem nového školního roku mělo být v okolí školy jak více míst pro parkování, tak bezpečná místa pro přecházení chodců. Zároveň by celá lokalita měla nový hladký povrch na nejdůležitější komunikaci.

Je jasné, že těmito zásahy dopravní problémy nepominou. Intenzita provozu s novým školním rokem ještě vzroste. "Budeme spolu se starosty okolních obcí přesvědčovat rodiče, aby posílali děti do školy autobusem, pěšky či na kolech a co nejméně je přiváželi osobními automobily. Bereme to jako důležitý dlouhodobý úkol," uzavírá Martin Kupka.

Fotogalerie