Začalo budování Zeleného pásu kolem Líbeznic

Tento týden začaly práce na první části Zeleného pásu kolem Líbeznic. V lokalitě pod Neorondelem, mezi ulicemi Měšická a Nádražní, dochází k terénním úpravám, trasování cesty a budování průlehů pod stromy. Terénní práce by měly být dokončeny koncem září, během října či listopadu bude v první části Zeleného pásu vysázeno na 108 stromů a více než 400 keřů. Vznikne tak první část unikátního zeleného prstence kolem obce, který jasně vymezí hranice Líbeznic a zamezí dalšímu rozrůstání obce do polí.