Zadávací řízení na zhotovitele svazkové školy

Svazek obcí Pod Beckovem vyhlásil zadávací řízení na zhotovitele svazkové základní školy - objekt školy v Měšicích. Zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu Svazek obcí Pod Beckovem.