Základní škola nasazuje virtuální učebny

Základní škola Líbeznice tento týden zahájila projekt Virtuální škola. Jak zaznívá z médií, školy zůstanou uzavřené ještě několik týdnů a cílem je co možná nejlépe tuto situaci zvládnout a zjednodušit pro všechny zúčastněné strany.

Škola zvolila pro výuku na dálku aplikaci Google Classroom, která je součástí služeb balíčku G Suite od firmy Google. Důvodem je fakt, že služby G Suite jsou již ve škole dlouhodobě využívány a hlavně Google Classroom, neboli Google učebna, je velmi jednoduchá na používání. Postupně budou Google učebny zavedeny pro všechny třídy.    

Aby měli všichni žáci stejný přístup ke všem nástrojům a aby bylo možné zaručit vysokou úroveň bezpečnosti a podpory, přidělí škola každému žákovi jeho školní účet pro přihlašování a e-mailovou adresu.

Pro potřeby virtuální výuky je připravena speciální webová stránka, kde jsou veškeré potřebné informace: https://sites.google.com/zslibeznice.cz/virtualniskola. Informace rovněž na stránkách školy www.zslibeznice.cz