Zastupitelstvo obce vydalo změnu č. 2 územního plánu

Zastupitelstvo obce v pondělí 28.6. 2021 vydalo změnu č. 2 územního plánu obce. Završil se tím proces, který započal v prosinci 2019. Změna č. 2 jako opatření obecné povahy nabude účinnosti patnáctým dnem po uveřejnění na úřední desce obce. Změna č. 2 zejména zavádí nové kategorie funkčního využití ploch - plochu pro vědu, výzkum a inovace (OVP) a plochu pro zahradnictví, park a ukázkové zahrady (OVZ). Dokumentace změny č. 2 a úplného znění územního plánu obce je uveřejněna v záložce Územní plán a v listinné podobě je rovněž k nahlédnutí v Obecním úřadu Líbeznice.