Změna č. 2 územního plánu Líbeznic

Zastupitelstvo obce rozhodlo na svém prosincovém zasedání o pořízení změny č. 2 Územního plánu obce Líbeznice. Hlavním důvodem jsou nutné dílčí změny územního plánu, které je potřeba udělat v souvislosti s budováním a rozšiřováním zeleného pásu kolem obce. Zároveň stanovilo zastupitelstvo obce lhůtu pro podávání návrhů na zařazení do plánované změny č. 2 do 28.02.2020. Do tohoto termínu mohou občané Líbeznic na obecní úřad podávat své návrhy na změny územního plánu. Návrhy pak budou pečlivě posouzeny a žadatelé informování o výsledků řízení.