Změna režimu parkoviště u Domu služeb

Chtěli bychom vás informovat, že od 1.9. 2023 dochází ke změně režimu parkoviště u Domu služeb. Parkoviště je nově osazeno dopravní značkou „Parkoviště s parkovacím kotoučem“ (č. IP 13b), která označuje parkoviště, na kterém řidič musí při začátku stání umístit kotouč viditelně ve vozidle a nastavit na něm dobu začátku stání, kterou nesmí až do odjezdu měnit (provizorně postačí zanechat i viditelně odložený papír s ručně napsaným časem,například: "Příjezd 10:30 hod."). Na dodatkové tabulce je pak vyznačena doba dvou hodin, po kterou je tam bezplatné parkování umožněno. Kdo nerespektuje dopravní značku „Parkoviště s parkovacím kotoučem“, dopouští se přestupku a lze mu v blokovém řízení uložit pokutu až dva tisíce korun. Cílem této úpravy je umožnit parkování zákazníkům provozoven v Domě služeb a zabránit dlouhodobému parkování. Parkovací kotouč lze zakoupit i na obecním úřadu.