Zpřísněná opatření proti šíření COVID – 19 a dopad na Líbeznice

Z důvodu rychlého šíření koronaviru v populaci platí od dnešního dne a od pondělí 12. října 2020 nová zpřísněná opatření. Platit by měla zatím na 14 dní.  Od pátku 9. 10. platí uzavření posiloven, fitness center, vnitřních bazénů nebo koupališť, restaurace budou zavírat již ve 20:00 a u stolu mohou sedět pouze 4 lidé. Do nákupních center a prodejen mohou lidé chodit pouze ve skupinách po 2. Dochází také k uzavření vnitřních sportovišť a zavření zoologických zahrad. Uzavírají se také veškeré organizované zájmové, rekreační a další kroužky pro děti od šesti do 18 let.
Od pondělí 12. října platí další omezení. Dojde k uzavření kin, divadel, muzeí, galerií a dalších kulturních objektů. Ruší se veškeré sportovní aktivity, profesionální i volnočasové, nadále budou uzavřena budou všechna vnitřní sportoviště. Venku bude možné sportovat ve skupině do 20 osob.  Dojde rovněž k omezení fungování úřadů na dva dny v týdnu na pět hodin. Zakázány jsou návštěvy v nemocnicích. Účast na bohoslužbách bude omezena na 10 lidí.

Výrazně se opatření dotknou také škol. Mateřské školy a 1. stupeň ZŠ zůstává v provozu dle dosavadního režimu. Na druhém stupni ZŠ nastane týdenní střídání prezenční a distanční výuky jednotlivých tříd, žáci nižších stupňů víceletých gymnázií budou ovšem dál chodit do školy, netýká se jich ani distanční výuka, ani střídání tříd. Střední a vysoké školy přecházejí na distanční výuku na celém území ČR.

V Líbeznicích dojde k uzavření Haly na Chrupavce a komunitního centra Archa a tělocvičny ZŠ pro volnočasové sportování, platí rovněž omezení venkovního sportování pro maximálně 20 osob, a to na Duhovce, skateparku, workoutovém hřišti, trampolínách i fotbalovém hřišti. Obecní a stavební úřad budou mít otevřeno v režimu pondělí a středa 8 – 10 a 14 – 17 hodin. Základní škola najede na střídavý režim, více informací na www.zslibeznice.cz/novinky/usneseni-vlady-c1, pro ZUŠ již platí distanční forma výuky, nově se obnovuje individuální výuka 1+1 od 12. 10. V líbeznickém kostele platí omezení počtu lidí na bohoslužbách na maximálně 10. Ruší se také zatím na následujících 14 dní všechny kulturní a společenské akce plánované v Líbeznicích
Pro spoluobčany v karanténě a seniory obnovujeme službu nákupu a pomoci, stačí kontaktovat obecní úřad na telefonním čísle 602 137 850.
Děkujeme všem za dodržování těchto pravidel a ohleduplnost k druhým.