Líbeznice připomínkovaly plány kraje

Ilustrační obrázek k zásadám územního rozvoje

Obec Líbeznice vyjádřila vůči projednávaným Zásadám územního rozvoje Středočeského kraje dvě připomínky: První se týkala rozvoje letiště Vodochody, druhá nových koridorů na východ od obce.

Středočeský kraj svolal na pondělí 2. května veřejné projednání Zásad územního rozvoje Středočeského kraje. Tento významný územně plánovací dokument nahradí známé uzemní plány velkých územních celků. Jeho cílem je postihnout na území Středočeského kraje koridory pro veřejné sítě a liniové dopravní stavby, chráněná území a plochy pro další rozvoj.

Obec při veřejném projednávání zastupoval starosta Martin Kupka. Přivezl do Prahy za obec dvě vážné připomínky. Ta první vyjadřuje nesouhlas obce s tím, aby byly dále ověřovány možnosti rozvoje letiště Aero Vodochody. "Neexistuje důvod, proč by měl tento projekt získat statut veřejného zájmu či veřejněprospěšné stavby. Není proto ani důvod, aby se jím zásady územního rozvoje zabývaly. Navíc s rozvojem letiěště nepočítá Program územního rozvoje ČR z roku 2008. Tento dokument stojí pochopitelně nad Zásadami územního rozvoje Středočeské kraje. Regionální plány by jej tedy z principu neměly překračovat," vysvětluje Martin Kupka.

Druhá připomínka obce se týkala koridoru pro elektrické vedení vysokého napětí 400kV a pro vysokorychlostní železniční trať. S oběma stavbami počítají Zásady územního rozvoje Středočeského kraje při východním okraji obce (směrem k Měšicím a Hovorčovicím). Koridor pro elektrické vedení 400 kV (E22) je přitom situován v těsné blízkosti obytné zástavby. "V našich připomínkách jsme řekli, že pokládáme vedení této energetické sítě v daném místě za neúnosné. Od doby schvalování Uzemního plánu velkého územního celku Pražského regionu došlo k výraznému rozšíření Líbeznic. Souběh více koridorů technické infrastruktury by pro nás do budoucna znamenal nepřijatelné zatížení. Uvidíme, jak se s našimi připomínkami kraj vypořádá," zdůrazňuje Martin Kupka.  

Soubory ke stažení

Fotogalerie