Líbeznice řekly další jasné NE letišti ve Vodochodech

Ilustrační obrázek do seznamu nebo pro pouták

V úterý ráno 18. října bylo před krajským úřadem hodně rušno. Zástupci obcí i občanských sdružení vyjádřili svůj odpor proti Letišti Vodochody.

Obce a občanská sdružení předaly hejtmanovi Středočeského kraje Davidu Rathovi kopie svých připomínek. Následně odnesly originály Ministerstvu životního prostředí ČR. "David Rath spolu s krajskou radou vyslovil se záměrem souhlas. S lidmi v zasaženém území ani se starosty se přitom o záměru nikdy vážně nebavil. Podklady neviděl a připomínky obcí také ne. Očekávem, že se teď s nimi alespoň seznámí," vysvětluje důvod úterního shromáždění před krajským úřadem starosta obce Líbeznice Martin Kupka.

Dokumentace EIA, kterou předložila společnost Penta, pomíjí zásadní připomínky měst, obcí a občanských sdružení a většinu z nich neřeší, nebo řeší jen velmi nedostatečně. Mezi nejzávažnější přetrvávající problémy patří negativní dopady na zdraví občanů a životní prostředí.

„I třetí verze EIA přehlíží několik zásadních problémů, například součet všech negativních vlivů na životní prostředí. Též poctivě nezhodnotila negativní dopady na nejmladší část populace – děti. Ukazuje se, že letiště Vodochody/společnost Penta, věcné problémy vyřešit neumí a nedovedu si představit, jak by mohla prosadit rozšíření letiště,“ komentuje Martin Kupka, starosta obce Líbeznice.

„Vzhledem k tomu, že se společnost Penta nevypořádala s většinou zásadních připomínek měst, obcí a občanských sdružení, k rozšíření letiště Vodochody, tak nevím, co zde dále řešit. Vycházíme z odborných studií, hodnotících problematiku přetížení dopravy, nadměrného hluku, světelného hluku, dopad na životní prostředí i živočichy a mnoho dalších. Stejně jako říkájí STOP výstavbě letiště města, obce a občanská sdružení, stejné STOP dává i výbor pro životní prostředí a zemědělství Středočeského kraje,“ uvedl Libor Lesák, místostarosta Kralup nad Vltavou.

Nejzávažnější připomínky starostů měst a obcí sdružených v iniciativě STOP letišti Vodochody proti rozšíření letiště Vodochody:

Letiště Vodochody (investiční společnost Penta) nereaguje ani ve třetí verzi dokumentace o hodnocení vlivu na životní prostředí dle zákona 100/2001 sbírky na klíčové požadavky Ministerstva životního prostředí;

  • letiště Vodochody (investiční společnosti Penta) se nepodařilo korektně vypořádat s kumulovanými a synergickými vlivy a tudíž jsou její závěry nepřesné a nepravdivé;
  • počet obyvatel dotčených rozšířením letiště Vodochody vychází v návrhu letiště Vodochody (investiční společnosti Penta) pouze z počtu osob s trvalým bydlištěm, to ale neodpovídá realitě, protože v postižených lokalitách bydlí více lidí, kteří zde z jakýchkoli důvodů nepřihlásili své trvalé bydliště; tím ale neztrácejí své zákonné právo na ochranu zdraví;
  • panují velké obavy, že letiště Vodochody (investiční společnost Penta) a její záměr s letištěm může být v budoucnu pro obyvatele výraznou zátěží, či dokonce bezpečnostním rizikem;
  • z dokumentace letiště Vodochody (investiční společnosti Penta) jako zpracovatele záměru rozšíření letiště Vodochody vyplývá, že letiště vyvolá další dopravní zátěž i pro komunikace v hlavním městě, například v ulici V Holešovičkách by se ke stávající dopravě, zvýšilo zatížení o více než 5 000 vozidel denně (osobních a nákladních automobilů, autobusů atd.) ve směru na Prahu, a to je pro všechny obyvatele dotčených lokalit, i pro všechny obyvatele středních Čech dojíždějících do Prahy nepřípustné.

Obec Líbeznice předala v úterý 18. října 2011 Ministerstvu životního prostředí kromě 13 stran svých připomínek také námitky téměř 50 lidí z obce a připojila se k vyjádření Svazku obcí Region povodí Mratínského potoka. "Děkuji všem, kteří přispěli ke zpracování připomínek a sami se k odporu připojili svým dopisem. Díky návrhu Petra Hoňka se podařilo rozšířit podání většiny obcí o požadavek na zhodnocení dopadu na zdraví obyvatel metodou DALY. Obec Líbeznice přinesla do této etapy připomínkování vážný argument dopadů na děti v mateřských a základních školách," doplnil Martin Kupka. Celé vyjádření obce včetně příloh si samozřejmě můžete stáhnout a přečíst. Odkazy najdete níže.

Soubory ke stažení

Fotogalerie