Líbeznice stále dusí doprava

Ilustrační obrázek Doprava

Výsledky říjnového dopravního průzkumu dokládají stále vysokou dopravní zátěž v obci. Kolem Katranu projede denně 11 tisíc vozů. Obchvat využívá denně téměř 10 tisíc řidičů.

„Průjezd obcí je pořád příliš velký. Obchvat nám ulevil od těžkých kamionů, ale většinu dopravy zatím neodvedl. Strašidelná je představa, že bez obchvatu by po náměstí jezdilo stále 20 tisíc vozů denně, což je téměř dvojnásobek současného stavu,“ říká starosta Martin Kupka.

Zmenšení dopravní zátěže v obci zůstává stále jednou z jasných priorit většiny zastupitelů. Různí se jen názory, jaká dopravní opatření je třeba realizovat a kdy. „Jasné ale je, že dosavadní změny a úpravy nestačí,“ i na tom se s předsedou dopravního výboru Janem Vondrášem většina shoduje. Jaká další opatření začne obec připravovat v podobě stavebních projektů rozhodnou zastupitelé na začátku příštího roku. Od zpracovatele dopravního průzkumu AF City Plan si ještě vyžádají, aby zpřesnil svá doporučení a co nejpřesněji zhodnotil předpokládané přínosy i rizika konkrétních navrhovaných opatření.

Během listopadového jednání se zastupitelé i část veřejnosti seznámili s výsledky průzkumu. Starosta obce shrnul dosavadní kroky vedení obce směrem ke snížení dopravní zátěže. „Za naprosto klíčové pokládám odstranění jedné z nejvýznamnějších příčit dopravních komplikací v Líbeznicích. A tou je problematické napojení na dálnici u Staré pošty. To je úzké hrdlo, které stále vrací dopravu do Líbeznic. Navíc budeme pořád narážet na to, že je to přes Líbeznice prostě kratší. O to víc energie musíme nasměrovat k přestavbě dálničního napojení a k opatřením v celém useku silnice II/243 z Líbeznic až po Březiněves,“ shrnuje Martin Kupka a doplňuje, že se naštěstí podařilo dospět k prvnímu konkrétnímu příslibu změny. Na jaře roku 2013 vybuduje Ředitelství silnic a dálnic bypass kruhové křižovatky u dálnice. Zároveň pracuje na projektu celkové přestavby MUK Zdiby. Probíhá tak zvaná velká EIA (posouzení vlivu stavby na životní prostředí).

Právě urychlení celkové přestavby křižovatky musí být podle starosty hlavním cílem Líbeznic. Při listopadovém jednání představil celou řadu konkrétních kroků, které by měly k tomuto cíli sledovat. Líbeznice se pokusí spojit další obce a města ve společném tlaku na stát. Jan Vondráš přišel s iniciativou oslovit v co největší míře projíždějící řidiče, aby se pomohli tlak zesílit. „Dostávat budou letáček s prosbou, aby svým hlasem a kliknutím na internetu podpořili co nejrychlejší přestavbu MUK Zdiby,“ vysvětluje Jan Vondráš. Půjde o rozsáhlejší kampaň s názvem „Do Prahy bez infarktu“. „Oslovíme prostřednictvím místních periodik i občany okolních měst a obcí, abychom je seznámili se záměrem, který jim má v budoucnu výrazně pomoci, a vyzveme je také k jeho podpoře,“ doplňuje Martin Kupka. Podrobné informace o záměru bude možné najít od ledna na internetových adresách www.doprahybezinfarktu.cz a www.bezinfarktu.cz.

Soubory ke stažení

Komentáře

Kdyby jste nedělali STOPKU u kostela a nechali hlavní směr na Březiněves , tak to tam nestojí a jezdí to . To chce se jít podívat také do provozu.

To byl účel.
Cílem je, aby ve špičce stála kolona z Březiněvsi až k odbočce do Líbeznic a lidi chtě nechtě museli jet po obchvatu nahoru ke kruháči.
A obávám se, že tohle je jen začátek.
Jestli se realizuje byť jen malá část z těch navrhovaných opatření, jakákoli plynulost provozu bude v háji ve špičce i mimo a opravdu upřímně lituji všechny, kteří budou bydlet v blízkosti nějakého toho "zklidňovacího" prvku.