Středočeské autobusové dopravě znovu hrozí kolaps

Ilustrační obrázek - autobus v mlhách

Vedení Středočeského kraje znovu ohrožuje autobusovou dopravu v regionu. Obec obdržela dopis, ve kterém kraj informuje o vypovězení smluv s dopravci a o vypsání nabídkových řízení. Současné smlouvy tak přestanou platit 31. května 2012.

Podle platné legislativy ale není možné nabídková řízení do té doby vypsat, natož vyhodnotit. K problému se takto jednoznačně vyjádřilo i Ministerstvo dopravy. Hrozí, že se v červnu 2012 z důvodu dalšího pochybení kraje autobusová doprava v celém regionu zastaví.

Příčinou je, že kraj z neznalosti nebo záměrně ignoruje povinnost nejméně rok před zahájením nabídkového řízení uveřejnit oznámení v Ústředním věstníku Evropské unie. Tato podmínka, která všem případným uchazečům garantuje dostatek času na přípravu, vyplývá z příslušné evropské směrnice a do českého právního prostředí byla transponována zákonem o veřejných službách v přepravě cestujících č. 194/2010 Sb.

Na problém upozorňuje v dopise adresovaném ostatním obcím a městům skupina středočeských primátorů a starostů, mezi kterými jsou líbeznický starosta Martin Kupka, Raduan Nwelati, primátor Mladé Boleslavi, Dan Jiránek, primátor Kladna, Veronika Vrecionová, senátorka a starostka Přezletic, Jakub Nekolný, starosta Českého Brodu, Vladimír Kořen, starosta Říčan, Ivo Rubík, starosta města Slaný, Jan Jakob, starosta Roztok, Luděk Jeništa, poslanec a starosta Vlašimi, Jiří Burian, starosta Sedlčan a další.

Otevření trhu a zlepšení konkurenčního prostředí říkáme stokrát ano. Stejně jako vytvoření fungujícího jednotného systému integrované dopravy v regionu. Vypovězení smluv dopravcům a časově nezvládnutelná nabídková řízení jsou ale bohužel jen dalším nekompetentním rozhodnutím Středočeského kraje, které veřejnou dopravu vážně ohrožuje.

Dopravci bez výhledu reálného a právního vývoje hned zastaví investice do obnovy vozového parku, což cestující také pocítí. I na lince Neratovice – Praha jezdí starší, méně pohodlné autobusy.

V dopise starostů dále stojí: „Na všech krásných záměrech dopisu z Krajského úřadu Středočeského kraje bohužel lpí vážný stín pochybností. Ty vyvolává zkušenost s neprofesionálním přístupem kraje na začátku letošního roku, kdy bez diskuse s městy a obcemi mělo dojít k nekompetentním škrtům mnoha autobusových spojů. I díky odezvě starostek a starostů se podařilo alespoň v některých případech špatná rozhodnutí zvrátit. Druhým důvodem pochybností jsou zprávy od dopravců, kteří jen s vypětím všech sil a rezerv čelí zpožďování plateb od Středočeského kraje. Třetím důvodem pak jsou případy, kdy po omezení objednávky ze strany kraje některá města a obce hledají z donucení prostředky ve svých rozpočtech, aby suplovaly povinnosti kraje a zachránily spoje, které dopravci bez veřejné podpory nejsou schopni provozovat."

Skupina starostů se rozhodla vytvořit pracovní fórum „Dopravu neřežeme – dopravu řešíme“ a přizvala k účasti v něm i ostatní středočeské kolegy.Cílem tohoto fóra je vytvořit co největší tlak místních samospráv na současné krajské vedení, aby se neopakovaly chyby v oblasti organizace dopravy a kraj se vydal skutečně k modernější a efektivnější dopravě. Cílem pracovního fóra je shromáždit a formulovat požadavky a představy samospráv v oblasti veřejné dopravy.

První jednání pracovního fóra „Dopravu neřežeme – dopravu řešíme“ se uskuteční v polovině září 2011 v Praze. Pozvání budou samozřejmě i zástupci Středočeského kraje a Hlavního města Prahy.

Soubory ke stažení

Fotogalerie