Výběrová řízení

Provozovatel gastro provozu v hale Na Chrupavce-Žlutá karta

Soubory ke stažení

21.9.2011

Stav: uzavřeno. Rada obce Líbeznice schválila zadání zakázky malého rozsahu na kompletní opravu hydroizolace střechy objektu zdravotního střediska č.p. 422 v Líbeznicích na základě doporučení výběrové komise společnosti PANTAP s.r.o.

25.8.2011

Rada obce Líbeznice dne 7. září 2011 rozhodla o zrušení výběrového řízení  na dodavatele "Komplexní projektové dokumentace nového objektu Mateřské školy Líbeznice". Vycházela z doporučení České komory architektů. V současnosti připravujeme novou podobu soutěže tak, aby bylo možné dodržet neúprosný časový plán pro realizaci celého projektu.

4.7.2011

Obec Líbeznice  vypisuje výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu podle § 12 odst. 6 v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na zajištění telekomunikačních služeb:

30.6.2011

Stav: zrušeno. Obec Líbeznice  vypsala výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu podle § 12 odst. 6 v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na zajištění služby: „Pasportizace dřevin a ostatní zeleně a jejich údržba v obci Líbeznice“

30.6.2011

Obec Líbeznice  vypisuje výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu podle § 12 odst. 6 v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na dodávku a instalaci: „Umělý povrch a sportovní vybavení multifunkčního hřiště u Základní školy v Líbeznicích“

30.6.2011

Obec Líbeznice vypisuje výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu podle § 12 odst. 6 v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na stavební práce:„Spodní stavba a oplocení multifunkčního hřiště u Základní školy v Líbeznicích

Stránky