Obecní policie

Potřebujete-li pomoc Obecní policiE, volejte - 724 112 124 !

Aktuální informace a zprávy o práci líbeznických strážníků.

14.10.2015

V ranních hodinách dne 10.10.2015 byl v katastru obce Bašť, v lokalitě K Beckovu  nalezen náhodným houbařem oběšený muž. Tělo muže viselo na stromě v několikametrové výšce. Hlídka OP zajistila místo proti vstupu nepovolaných osob. Na místě dále zasahovala hlídka OO PČR Odolena voda, výjezd služby kriminální policie a vyšetřování a lezecká skupina Hasičského záchranného sboru Mělník.

14.10.2015

V nočních hodinách 3.10.2015 bylo hlídkou OP přijato oznámení o tom, že v obci Bořanovice napadá surovým způsobem na ulici muž ženu, která volá o pomoc. Hlídka OP na místě prověřila oznámení, kdy zjistila poškozenou ženu a nedaleko odcházejícího muže. Žena uvedla, že se jedná o jejího přítele.  Muž byl zjevně pod vlivem alkoholu.

14.10.2015

V sobotu 03.10.2015  krátce po 19 hodině přijala Obecní policie žádost o součinnost od operačního důstojníka PČR, při pátrání po pachateli závažného zločinu loupeže, kterého se dopustil dosud neustanovený pachatel v obci Měšice na benzinové čerpací stanici. Hlídka Obecní police společně s hlídkami OO PČR Odolena Voda, Čelákovice, Brandýs nad Labem, SDN PČR a PMJ PČR Spr. hl.m.

Ilustrační obrázek do seznamu nebo pro pouták
14.9.2015

O letošních prázdninách bylo díky nadprůměrně vysokým teplotám zaznamenán rekordní počet požárů. V katastru obce Líbeznice a obcích s územní působností obecní policie Líbeznice bylo zaznamenáno od začátku prázdnin 12 požárů. V převážné většině, se jednalo o požáry polních porostů a přilehlých křovin, způsobených zemědělskou technikou, nebo odhozeným nedopalkem.

14.9.2015

Ve středu 9.9.2015, kontaktovala v 17.00 hod. Obecní policii zoufalá matka chlapce , který navštěvuje ZŠ Líbeznice s tím, že se její syn ještě nevrátil ze školy domů a jeho mobilní telefon je nedostupný. Dále uvedla, že vyučování končilo v 14.00 hod., po kterém měl přijít domů.

Stránky