Obecní policie

Potřebujete-li pomoc Obecní policiE, volejte - 724 112 124 nebo pište na e-mail: obecnipolicie@libeznice.cz

Aktuální informace a zprávy o práci líbeznických strážníků.

Ilustrační obrázek do seznamu nebo pro pouták
14.9.2015

O letošních prázdninách bylo díky nadprůměrně vysokým teplotám zaznamenán rekordní počet požárů. V katastru obce Líbeznice a obcích s územní působností obecní policie Líbeznice bylo zaznamenáno od začátku prázdnin 12 požárů. V převážné většině, se jednalo o požáry polních porostů a přilehlých křovin, způsobených zemědělskou technikou, nebo odhozeným nedopalkem.

14.9.2015

Ve středu 9.9.2015, kontaktovala v 17.00 hod. Obecní policii zoufalá matka chlapce , který navštěvuje ZŠ Líbeznice s tím, že se její syn ještě nevrátil ze školy domů a jeho mobilní telefon je nedostupný. Dále uvedla, že vyučování končilo v 14.00 hod., po kterém měl přijít domů.

Ilustrační obrázek do seznamu nebo pro pouták
14.9.2015

Dne 10.09.2015 byla po 17 hodině přijata hlídkou Obecní policie Líbeznice žádost o součinnost od operačního důstojníka PČR o prověření oznámení o dopravní nehodě se zraněním na silnici I./9 u odbočky na obec  Zlonín. Hlídka OP na místě zjistila, že došlo ke střetu osobního motorového vozidla a cyklisty.

14.9.2015

Dne 1.9.2015 byl v dopoledních hodinách v ul. Měšická, kontrolován  hlídkou Obecní policie Líbeznice řidič, který měl poškozenou zadní část vozidla. Na výzvu strážníků předložil občanský průkaz, osvědčení o registraci vozidla a k dotazu na řidičský průkaz uvedl, že jej má „v čistírně“.

Ilustrační obrázek do seznamu nebo pro pouták
9.9.2015

V polovině loňského školního roku strážníci Obecní policie Líbeznice založili zájmový kroužek pro děti školního věku s názvem „Mladý strážník“. Jedná se o tematicky založený kroužek, kdy cílem tohoto kroužku je naučit děti bezpečnému chování, seznámení se zákony ČR a Obecně závaznými vyhláškami obce, základy první pomoci, základy sebeobrany a střelecké přípravy ze vzduchových zbraní.

Ilustrační obrázek do seznamu nebo pro pouták
17.4.2015

Dne 10.4.2015, bylo krátce před 21 hodinou přijato hlídkou OP oznámení od všímavého občana o tom, že skupinka 5 mladíků která jde v obci Líbeznice k autobusové zastávce č.2 , posprejovala zeď u sběrných surovin v ul. Mělnické.

Stránky