Obecní policie

Potřebujete-li pomoc Obecní policiE, volejte - 724 112 124 !

Aktuální informace a zprávy o práci líbeznických strážníků.

Ilustrační obrázek do seznamu nebo pro pouták
14.9.2015

Dne 10.09.2015 byla po 17 hodině přijata hlídkou Obecní policie Líbeznice žádost o součinnost od operačního důstojníka PČR o prověření oznámení o dopravní nehodě se zraněním na silnici I./9 u odbočky na obec  Zlonín. Hlídka OP na místě zjistila, že došlo ke střetu osobního motorového vozidla a cyklisty.

14.9.2015

Dne 1.9.2015 byl v dopoledních hodinách v ul. Měšická, kontrolován  hlídkou Obecní policie Líbeznice řidič, který měl poškozenou zadní část vozidla. Na výzvu strážníků předložil občanský průkaz, osvědčení o registraci vozidla a k dotazu na řidičský průkaz uvedl, že jej má „v čistírně“.

Ilustrační obrázek do seznamu nebo pro pouták
9.9.2015

V polovině loňského školního roku strážníci Obecní policie Líbeznice založili zájmový kroužek pro děti školního věku s názvem „Mladý strážník“. Jedná se o tematicky založený kroužek, kdy cílem tohoto kroužku je naučit děti bezpečnému chování, seznámení se zákony ČR a Obecně závaznými vyhláškami obce, základy první pomoci, základy sebeobrany a střelecké přípravy ze vzduchových zbraní.

Ilustrační obrázek do seznamu nebo pro pouták
17.4.2015

Dne 10.4.2015, bylo krátce před 21 hodinou přijato hlídkou OP oznámení od všímavého občana o tom, že skupinka 5 mladíků která jde v obci Líbeznice k autobusové zastávce č.2 , posprejovala zeď u sběrných surovin v ul. Mělnické.

Ilustrační obrázek do seznamu nebo pro pouták
14.4.2015

Na Velikonoční pondělí přijala hlídka OP oznámení o podezřelých osobách, které v obci Bořanovice měly odcizit z osobního motorového vozidla pohonné hmoty. Hlídka obecní policie společně s hlídkami PČR vypátrala dle popisu dva muže, u kterých byl nalezen kanystr s benzinem a nářadí určené k proražení palivových nádrží.

14.4.2015

Je vám minimálně 18 let, máte středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou a jste trestně bezúhonní? Chcete dělat perspektivní práci, která má smysl a pomáhá celé společnosti?

Nabízíme:

  • práci  na některém z obvodních oddělení 
  • nebo na dopravním inspektorátu policie

 

Požadujeme:

Stránky