Připojte své NE! Letišti Vodochody

Ilustrační obrázek do seznamu nebo pro pouták

Blíží se konečný termín pro předložení připomínek k doplněné dokumentaci EIA Letiště Vodochody. V úterý 18. října předáme výhrady Ministerstvu životního prostředí.

Obec Líbeznice dokončuje v těchto dnech soubor připomínek k doplněné dokumentaci EIA. „Zdůrazníme především, že předkladatel dokumentace evidentně nesplnil řadu požadavků samotného ministerstva pro doplnění dokumentace. Chceme také upozornit na to, že by se případný provoz letiště velmi významně dotkl dětí ve školkách a školách. V dokumentaci bohužel zcela chybí důsledné zhodnocení tohoto vlivu,“ vysvětluje starosta obce Martin Kupka.

K zamítnutí dokumentyce EIA pro investiční záměr společnosti Penta může přispět i každý občan svou individuální připomínkou.

Starostové obcí sdružených v iniciativě Stop Letišti Vodochody se rozhodly, že přinesou všechny připomínky v úterý 18. října v 10 hodin před Krajský úřad Středočeského kraje ve Zborovské ulici v Praze 5 a pokusí se je předat v kopii hejtmanovi Středočeského kraje Davidu Rathovi. „Chceme tak reagovat na souhlasné stanovisko krajské rady, které stojí proti názoru odborníků a také proti zájmům více než 30 tisíc obyvatel Středočeského kraje. Každý se může připojit,“ dodává líbeznický starosta. Hned potom se starostové a zástupci občanských sdružení vydají s připomínkami na ministerstvo.

Pokud chcete sami přispět k odporu proti letišti, napište také svou připomínku a doručte ji do pondělí 17. října 2011 do 17 hodin na Obecní úřad v Líbeznicích. Spolu s připomínkami obce je předáme hned následující den přímo na podatelnu Ministerstva životního prostředí. Využít můžete přiložené soubory jako podklad či alespoň inspiraci.

Soubory ke stažení

Fotogalerie