Připomínky občanů

Chcete-li zadat novou připomínku, klepněte sem.

16.10.2013

Dobrý den, se velikým zájmem jsem si v diskusi přečetl, že se snažíte, i po neuvěřitelné blamáži s tzv. obchvatem Líbeznic, kdy, na přání zastupitelů vaší vesnice, stát vyhodil z okna prostředky odpovídající několikanásobku hodnoty stavebních objektů celé obce, opět vytáhnout ze státu další finanční prostředky, zcela původně určené na daleko rozumnější stavby. Jsem projektant a občas přednáším, jako externista, na jedné z vysokých technických škol. Rád používám příkladu vaší obce jako učební ukázku, jak plýtvat s prostředky ve výstavbě.

7.10.2013

Dobrý den,
chtěla bych se optat, zda obec neuvažuje o zřízení nějakého spojení do Hovorčovic a dále.
Věřím, že by část obyvatel, kteří nemají auto, tuto možnost dostat se do Globusu či hypermarketu Tesca, plavání, kina, nebo v zimních měsících na bruslení ,přivítali. Také žákům ZŠ, která je spádová pro nejbližší obce, by se ulevilo.
Jedná se vlastně o spojení 3km do Hovorčovic, jelikož v Hovorčovicích je možnost přestoupit na linku 351, tou dále již zmíněným směrem.

6.10.2013

Dobrý den,

chtěla bych se dotázat, v návaznosti na plánek vzletových a příletových tras na leitště Vodochody zveřejněný na webu Líbeznic, jak je možné, že letadlo IL ze dne 16.9. letělo přes Líbeznice resp. obytné zóny, Areál zdraví a MŠ/ZŠ. Letělo letadlo tedy mimo plánovaný koridor? Je možné vyjednat dodržování koridorů dle plánku, ze kterých je patrné, že Líbeznice míjí?

Děkuji za odpověď a vysvětlení
J. Hlaváčková

29.9.2013

V Líbeznickém zpravodaji jsme četl rozhovor s paní Horáčkovou, která se vyjadřovala k fasádě Divadla kouzel. Fasáda se jistě nemusí líbit každému, ale účelem jejího vzhledu je propagovat Divadlo kouzel pana Kožíška. Musím říci, že příchod pana Kožíška ohromně pozvedl nejenom náš objekt, ale uvedl ve známost i Líbeznice jako celek a za to jsem panu Kožíškovi nesmírně vděčný. Budu rád, když tento názor uveřejníte v příštím vydání Líbeznického zpravodaje, protože Líbeznický zpravodaj by měl odrážet názory všech stran.
S pozdravem,
Josef Tišnovský

14.9.2013

Dobrý den,

všiml jsem si, že v posledních dnech jsou pokládány roury podél silnice spojující Líbeznice a Hovorčovice. Bohužel jsem nikde nenašel nějaké bližší informace o stavbě? Nevíte, o jakou stavbu se jedná?
Současně bych se chtěl zeptat, zda-li se v nejbližší době počítá s nějakou úpravou/opravou chodníku vedoucí k autobusové zastávce Líbeznice I. (úsek od rohu křižovatky K.H.Máchy vs. Mělnická po zastávku), neboť po deštích se zde tvoří na několika místech na několik dní kaluže a cesta je neprůchodná.

Děkuji za odpověď.

Michal Hirka

2.9.2013

Dobrý den,

zde nalézt informaci, že bypass dostal 4.dubna zelenou a dále se zde píše: "ŘSD v nejbližších dnech vyhlásí výběrové řízení na zhotovitele stavby, jejíž náklady nepřesáhnou 10 miliónů korun. Kolem poloviny roku by MUK Zdiby měla být o něco průjezdnější."

29.8.2013

Dobrý den,
ráda bych se zeptala, jak je to s vítáním nových občánků, dceři už je téměř 5 měsíců a jedniné co přišlo byly poplatky za popelnici.

Švandová

25.6.2013

Dobrý den,
minulý týden jsem již psala ohledně dopravy připomínku. Tento týden jsem pro zajímavost zkusila jet jeden den ráno přes Ďáblice a jeden den přes Zdiby. Cesta do Bohnic mi přes Zdiby trvala déle o 5 minut než přes Ďáblice.

21.6.2013

Bydlíme v ulici Ve Dvoře. Oproti velkým satelitům máme velikou výhodu, že je nás zde málo. Jenže bohužel i zde se našel jeden kutil Tim, který všem otravuje život. I přesto, že pan je dost často přes týden doma, hlučné práce dělá nejraději o víkendu, a to od ranních hodin klidně až do 22.00 hod - trochu nepříjemné bydlíte-li v řadovém domě.

Člověk chápe, když se něco dělá, ale je to výjimečná situace, ale tento soused snad má potřebu, aby jej všichni viděli a slyšeli, že pořád něco buduje.

Prosíme o radu, co se dá dělat! Domluvy nepomáhají. Budeme asi nuceni podat trestní oznámení.

21.6.2013

Dobrý den,

krom zmiňovaných obecně známých faktů k této problematice si dovolím jednu malou, avšak velmi důležitou připomínku.
V průzkumu společnosti AF Cityplan je uváděno, že cesta na dálnici D8 je přes Zdibskou křižovatku časově kratší. Tato informace je pak používána jako důležitý fakt a podklad pro další vyhodnocování chování řidičů, dopravy, zátěže atd.

21.6.2013

Dobrý den,

6.6.2013

Dobrý den,

děkuji za krásné nové hřiště na arču, staré hřiště již opravdu potřebovalo trošku vylepšit, škoda jen že se nikdo neptal Líbeznických maminek co se jim na hřišti osvědčilo a co nikoliv.

4.6.2013

Dobrý večer, mám dotaz. Proč v Líbeznicích už několikátý den nesvítí pouliční osvětlení? Nevím jestli jsem to přeslechla a nebo přehlédla nějaké upozornění. Děkuji Jana Jarošová

3.5.2013

Vážený pane startosto, vážené zastupitelstvo,

dávám k zamyšlení podnět, aby vlastníci soukromých pozemků měli povinnost v době vegetačního růstu (např. duben - říjen) udržovat resp. sekat svůj pozemek (např. min. 1x za 6 týdnů). Bohužel normální sousedská domluva nefunguje a neudržované zahrady jsou zdrojem plevelů a alergenů pro okolní zahrady. O estetickém aspektu celé záležitosti ani nemluvím. Možná by bylo podnětné iniciovat také soutěž o Nejneudržovanější pozemek v Líbeznicích. Děkuji za odpověď. J. Hlaváčková

27.4.2013

Považuji logiku obou paní, které se vyjádřily jako scestnou, co se týče příjmu dětí do školky pro nově přistěhované. Mohli bychom říci - my nově přistěhovaní, že je to určitá diskriminace a jak k tomu přijdou děti, ty přece za díry v zákonech nemohou?! Přikláním se k názoru pana Kupky, podle tohoto kritéria to zvolit nejde. Pak bychom se ale neměli noví přistěhovalci podílet obci Líbeznice na infrastukturu, když ani nemůžeme umístit svoje děti do mateřské školy v Líbeznici a obec nám jiné řešení nenabídne, kromě drahých soukromých školek - viz Bášť atd.

22.3.2013

Dobrý den, pane starosto a pane Vondráši,

již delší dobu sleduji v Líbeznickém zpravodaji Vaše příspěvky k dopravě v obci.

Při každém čtení si vždy říkám, že Vám napíši, jelikož po celou dobu v nich všech postrádám odpověď na otázku "kde se stala chyba", když se proinvestovalo 650 mil. Kč ze státních peněz a téměř žádný výsledek to nepřineslo.

Pokusím se nastínit jen několik důvodů, které to podle mě jsou:

18.3.2013

Dobrý den, přidávám se k názoru pí. Šerákové, že délka trvalého pobytu by se měla v této nelehké situaci určitě zohledňovat (když už se nezohledňují pracující rodiče; mimochodem ve většině obcí stále toto kritérium platí - tady u nás bylo zrušeno?) - byť to nemá oporu v zákoně, protože i v zákoně se mluví o předškolním vzdělávání pro děti zpravidla již od 3 let a MŠ stejně nepřijmula,pokud vím, žádné 3-leté děti... Věk také tedy není jediným rozhodujícím (resp.obhajitelným) kritériem dle zákona.

15.3.2013

Dobry den,

mám informaci, že v ulici Jaroslava Seiferta se chystá nový povrch. Je-li tomu tak, ráda bych se zeptala, na rozsah úprav (povrch, parkovací stání, chodníky).

Počítá se se zařazením ulice, v celé její délce, do obytné zony? I na děravém povrchu zde jezdí někteří řidiči dost rychle.

Děkuji za odpověď.

Bejblíková

1.3.2013

Vážený pane starosto,

v posledním čísle Líbeznického zpravodaje jsem si přečetla informaci o vývoji situace kolem mateřské školy. Musím říct, že mě znepokojila zejména informace o tom, že pokud se do konce dubna nepodaří prodat stávající budovu školky, výstavba nového objektu nebude. Znamená to tedy, že pokud se starý objekt neprodá, obec se situací nebude dále nic dělat?

Jsem velmi vděčná za vše, co obec v této oblasti dosud vykonala, nicméně se domnívám, že pokud je nadále povolována výstavba nových domů a rozšiřování obce, měla by obec zajistit i odpovídající infrastrukturu.

7.2.2013

Dobrý den,

předevčírem jsem nechtěně vyslechl zanícený rozhovor dvou starších pánů ohledně výstavby vysílače kdesi na úrovni Bořanovic o výkonu 7KW !!!
Velmi mne tato zpráva vyděsila, neboť přestože nejsem znalý těchto záležitostí, internet je plný článků o škodlivých vlivech právě středovlných vysílačů (proto se ruší). Jen pro srovnání, TV vysílač "Buková Hora" má výkon "pouhých" 5KW a to se jedná o úplně jiný druh vlnění a jinou lokalitu. Rád bych se tedy dozvěděl, zda je tato informace pravdivá a skutečně dojde k výstavbě takové zdraví ohrožující "veci" takřka za plotem Líbeznic?

Stránky